Nyitóoldalra

Nem a szükséges Flash Player van a gépen. A legújabb verzió letölthető innen.
Szentkirályszabadja múltjaSzentkirályszabadja jeleneSzentkirályszabadja jövője

2 3 4 5 6 7
142 db összesen

 

Választási eredmények 2014-10-13

Választási eredmények

Ezúton közzétesszük a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásának eredményeit.

Szentkirályszabadja Község Helyi Választási Bizottság 23/2014 (X.13) határozata

Szentkirályszabadja Község Helyi Választási Bizottság 24/2014 (X.13) határozata

További részletek...

Választási tájékoztató 2014-10-08

Választási tájékoztató

Ezúton közzétesszük a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választás lebonyolításával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tartalmazó tájékoztatókat.

Választási tájékoztató (részletes)

Választási tájékoztató (könnyített)

További részletek...

Bursa Hungarica - Pályázati felhívás 2014-10-01

Bursa Hungarica - Pályázati felhívás 

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve

2015. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.

Pályázati kiírások

Felsőoktatási hallgatók ("A" típus)

Pályázati kiírás "A" típus:

Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok ("B" típus)

Pályázati kiírás "B" típus:

A pályázat benyújtási határideje: 2014. november 7.

Iványi András
polgármester

További részletek...

KÖZMEGHALLGATÁS 2014-06-19

KÖZMEGHALLGATÁS

F E L H Í V Á S

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. június 19-én (csütörtökön) 17 órától

KÖZMEGHALLGATÁST tart,

amelyre tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt.

Helye: Községháza, Petőfi u. 12.

További részletek...

Pályázati felhívás intézményvezető munkakör betöltésére 2014-06-13

Pályázati felhívás intézményvezető munkakör betöltésére

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szivárvány Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

További részletek...

LOMTALANÍTÁS 2014. 2014-05-05

LOMTALANÍTÁS 2014.

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy

2014. május 8-án (csütörtök)

ismételten megrendezi az immár hagyományosnak tekinthető környezetrendezési napot.

2013. május 6-án és 7-én a lakóházak elé, a szemétgyűjtő edény helyére kell kihelyezni a lakóház környezetében feleslegessé vált LIM-LOM jellegű dolgokat.

További részletek...

TÜDŐSZŰRŐ értesítő 2014-01-07

TÜDŐSZŰRŐ értesítő

Településünk lakosai számára tüdőszűrő vizsgálatra kerül sor 2014. január 20-án (hétfőn) 07.30 órától 17.30 óráig a Polgármesteri Hivatal udvarán felállítandó mobil állomáson (szűrőbuszon).

További részletek...

Bursa Hungarica 2013 - Hirdetmény 2013-12-21

Bursa Hungarica 2013 - Hirdetmény

HIRDETMÉNY

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 12-i ülésén elbírálta a Bursa Hungarica 2014. évi fordulójára benyújtott ösztöndíj pályázatokat.
Valamennyi beérkezett pályázat érvényes volt. Szám szerint 15 "A" típusú pályázat érkezett, ebben az évben "B" típusú pályázat nem került benyújtásra

A Képviselő-testület a 15 pályázót – figyelembe véve a szociális és egyéb elbírálási szempontokat 5.000 Ft/hó/fő összeggel fogja 10 hónapon keresztül támogatni.

A pályázati ciklusra (2013. szeptember-december és 2014. január-június) 750.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat a pályázatok támogatására.

Természetesen azon pályázók részére, akik az érintett időszakban nem rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal (befejezték tanulmányaikat vagy megszüntették hallgatói jogviszonyukat), nem kerül az ösztöndíj folyósításra és a pénzösszeget az Alapítvány kezelője visszautalja az önkormányzat számlájára.

Valamennyi pályázó elektronikusan kézhez kapta pályázatának támogatásáról szóló értesítését.

Iványi András
polgármester

További részletek...

Pedagógiai asszisztens állás 2013-12-02

Pedagógiai asszisztens állás

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda
pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8225 Szentkirályszabadja, József Attila utca 6.
Veszprém megye, 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az óvodapedagógus munkájának segítése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,
  • szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

 

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű gyermekszeretet, kommunikációs és együttműködő készség, szakmai elhivatottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat erkölcsi fedhetetlenségről(elegendő a büntetőjogi felelősség tudatában tett írásbeli nyilatkozat), képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Jánosné nyújt, a 06202394734 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (8225 Szentkirályszabadja, Kossuth utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2593/2013 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
  • Személyesen: Takács Jánosné, Veszprém megye, 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth utca 22.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szentkiralyszabadja.hu - 2013. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Postai úton a pályázatnak a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (8225 Szentkirályszabadja,Kossuth u.22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2593/2013, valamint a munkakör megnevezését:pedagógiai asszisztens. Határidőben érkezett pályázatnak az minősül, ami 2013.december 18-án 16 óráig beérkezik a kiíróhoz.

További részletek...

Bursa Hungarica 2013 2013-10-14

Bursa Hungarica 2013

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve
2014. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.

További részletek...

 

2 3 4 5 6 7
142 db összesen

HíreinkÖnkormányzatRendelettárGazdaságLátnivalók

  Kiemelt híreink

Bursa Hungarica - Pályázati felhívás
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.

Telepengedélyezési nyilvántartások
Üzletek, szálláshelyek, telepengedélyek nyilvántartása.

Földhasználati bejelentési adatlap
Letölthető nyomtatvány

Közlemény a BudaWest Zrt. által kialakítandó repülőtér tárgyában
A betekintési lehetőséget ügyfélfogadási időben a Szentkirályszabadja-i Polgármesteri Hivatalban biztosítjuk.

16./2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16./2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

 

  Pályázati Híradó

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása

IKSZT

Rákóczi utca burkolat felújítása

Új Magyarország Fejlesztési Terv

A projekt az Európai Unó támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt neve:
Rákóczi utca burkolat felújítása, zöldfelület kialakítása

Kedvezményezett neve:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u. 12.

Közreműködô szervezet:
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Támogatás összege (projekt összköltsége):
85 549 856 Ft (124 381 878 Ft)
Kapcsolódó linkek:
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Bővebb információ: itt

Nem a szükséges Flash Player van a gépen. A legújabb verzió letölthető innen.
Nem a szükséges Flash Player van a gépen. A legújabb verzió letölthető innen.

eMagyarország

eMagyarország

 

  Lakossági hasznosságok

Energiatakarékossági pályázat
A vissza nem térítendő támogatásra hagyományos techológiával épült lakások tulajdonosai pályázhatnak. Két pályázatot hírdetett meg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: az egyik a lakossági energiamegtakarítás támogatását, a másik a megújuló energiaforrások bővítését szolgálja.

Közüzemi szolgáltató tájékoztatója
Társaságunk a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRT tájékoztatja Önöket, hogy a későbbiekben emblémával fogja ellátni a tárolóedényeket.

Kistérségi polgári védelem
Aktuális információk, hasznos linkek

 

  Letöltések

Bevallási, bejelentési nyomtatványok

Méltányossági (fizetési könnyítés...) kérelem

Kérelem adóigazolás kiadás tárgyában

Telepengedélyezési nyilvántartás

Helyi Építési Szabályzat

További kérelem mintákat, nyomtatványokat, különösen az adó- és szociális igazgatás területére vonatkozóan a letöltések feliratra kattintva talál.