Nyitóoldalra

Nem a szükséges Flash Player van a gépen. A legújabb verzió letölthető innen.
Szentkirályszabadja múltjaSzentkirályszabadja jeleneSzentkirályszabadja jövője

2 3 4 5 6 7
136 db összesen

 

TÜDŐSZŰRŐ értesítő 2014-01-07

TÜDŐSZŰRŐ értesítő

Településünk lakosai számára tüdőszűrő vizsgálatra kerül sor 2014. január 20-án (hétfőn) 07.30 órától 17.30 óráig a Polgármesteri Hivatal udvarán felállítandó mobil állomáson (szűrőbuszon).

További részletek...

Bursa Hungarica 2013 - Hirdetmény 2013-12-21

Bursa Hungarica 2013 - Hirdetmény

HIRDETMÉNY

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 12-i ülésén elbírálta a Bursa Hungarica 2014. évi fordulójára benyújtott ösztöndíj pályázatokat.
Valamennyi beérkezett pályázat érvényes volt. Szám szerint 15 "A" típusú pályázat érkezett, ebben az évben "B" típusú pályázat nem került benyújtásra

A Képviselő-testület a 15 pályázót – figyelembe véve a szociális és egyéb elbírálási szempontokat 5.000 Ft/hó/fő összeggel fogja 10 hónapon keresztül támogatni.

A pályázati ciklusra (2013. szeptember-december és 2014. január-június) 750.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat a pályázatok támogatására.

Természetesen azon pályázók részére, akik az érintett időszakban nem rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal (befejezték tanulmányaikat vagy megszüntették hallgatói jogviszonyukat), nem kerül az ösztöndíj folyósításra és a pénzösszeget az Alapítvány kezelője visszautalja az önkormányzat számlájára.

Valamennyi pályázó elektronikusan kézhez kapta pályázatának támogatásáról szóló értesítését.

Iványi András
polgármester

További részletek...

Pedagógiai asszisztens állás 2013-12-02

Pedagógiai asszisztens állás

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda
pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8225 Szentkirályszabadja, József Attila utca 6.
Veszprém megye, 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth Lajos utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az óvodapedagógus munkájának segítése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,
 • szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

 

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű gyermekszeretet, kommunikációs és együttműködő készség, szakmai elhivatottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat erkölcsi fedhetetlenségről(elegendő a büntetőjogi felelősség tudatában tett írásbeli nyilatkozat), képesítést igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Jánosné nyújt, a 06202394734 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (8225 Szentkirályszabadja, Kossuth utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2593/2013 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
 • Személyesen: Takács Jánosné, Veszprém megye, 8225 Szentkirályszabadja, Kossuth utca 22.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szentkiralyszabadja.hu - 2013. december 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Postai úton a pályázatnak a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (8225 Szentkirályszabadja,Kossuth u.22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2593/2013, valamint a munkakör megnevezését:pedagógiai asszisztens. Határidőben érkezett pályázatnak az minősül, ami 2013.december 18-án 16 óráig beérkezik a kiíróhoz.

További részletek...

Bursa Hungarica 2013 2013-10-14

Bursa Hungarica 2013

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve
2014. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.

További részletek...

Októberi programok 2013-10-04

Októberi programok
 • Október 4. 11.30
  koszorúzás az Aradi vértanúk emlékére
 • Október 5. 14.00-19.30
  Szüretelő Falunap
 • Október 12. 15.00
  Író-olvasó találkozó gróf Nádasdy Borbálával (részletek mellékelve)
 • Október 19.
  Radnóti menet és szavalóverseny
 • Október 22. 17.00
  Ünnepség a református templomban október 23. tiszteletére
 • Október 26. 15.00
  Szépkorúak köszöntése

További részletek...

Beiskolázási támogatás 2013 2013-09-20

Beiskolázási támogatás 2013

T Á J É K O Z T A T Ó

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy ebben az évben is lehetőség nyílott beiskolázási támogatás igénylésére az Önkormányzattól.

A támogatásban az részesülhet, akinek általános iskolás gyermeke a községben jár iskolába, ill. középiskolában, gimnáziumban tanul és erről iskolalátogatási igazolást, valamint tankönyvbefizetésről szóló igazolást mellékel a kérelemhez.

Nem részesülnek ezen támogatási formában a rendszeres gyermekvédelmi támogatást igénybe vevő, a három és több gyermekes családok valamint a fogyatékos gyermeket nevelők és egyedülállók, mert ők az államtól más formában jutnak kedvezményhez (ingyenes tankönyv).

A támogatás összege: 5.000 Ft

Kérelem leadásának határideje: 2013. október 01.

Nyomtatvány beszerezhető a hivatalban, Családsegítő Szolgálatnál, orvosi rendelőben, www.szentkiralyszabadja.hu honlapon

 • Kérelem beiskolázási támogatáshoz
  Letölthető nyomtatvány Word formátumban:

További részletek...

VÁLTOZÁS!!! PÓTOLTÁS HELYSZÍN VÁLTOZÁS! 2013-09-09

VÁLTOZÁS!!! PÓTOLTÁS HELYSZÍN VÁLTOZÁS!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2013. szeptember 13-i (pénteki) pótoltás első helyszíne a Nemzedékek Háza udvara.

Az időpont nem változik: 16.00 - 17.00 óra

Az Iparos kör melletti területen az előzőleg meghirdetett időpontban változás nélkül történik az eboltás:
17.00 – 18.00 óráig

További részletek...

Eboltás 2013-08-26

Eboltás

FELHÍVÁS EBTARTÓK RÉSZÉRE!
2013. évi összevezetéses eboltás

További részletek...

Választás 2014 - Szavazókörök kialakítása 2013-07-31

Választás 2014 - Szavazókörök kialakítása
165-7/2013.számú határozat a szavazókörök kialakításáról
Körzetleíró lista
Körzetesítés hitelesítési jegyzőkönyv

További részletek...

Teendők robbanóanyag vagy robbanóeszköz megtalálása esetén 2013-07-24

Teendők robbanóanyag vagy robbanóeszköz megtalálása esetén

Hazánk, illetve szűkebb körben megyénk területén napjainkban is, évtizedekkel a világháború befejezése után, évente több esetben kerül napvilágra robbanószer. Ezeket általában a földben találják, épületek, utak alapozása, közművezetékek építése, épületek bontása során. Esetenként folyók, vagy tavak medrében, az ott végzett kotrási, szabályozásai vagy építési munkák során találnak ilyen eszközöket.
Az ország területe ebből a szempontból nem egyformán veszélyeztetett. Voltak területek, melyeket nem, vagy csak csekély mértékben sújtottak a harci cselekmények, míg máshol hosszabb időn át állt a front, esetleg a terület többször is gazdát cserélt, vagy súlyos légitámadások érték. Ezeken a helyeken nagyobb a valószínűsége, hogy robbanóeszköz kerüljön elő.
Annak lehetősége sem zárható ki, hogy az elhagyott katonai objektumok területén robbanóanyag, vagy eszköz kerüljön felszínre.

További részletek...

 

2 3 4 5 6 7
136 db összesen

HíreinkÖnkormányzatRendelettárGazdaságLátnivalók

  Kiemelt híreink

VM Háztáji program
A programmal lehetőséget szeretnének teremteni az érdeklődők részére a háztáji termelésre, tenyésztésre.

Földhasználati bejelentési adatlap
Letölthető nyomtatvány

Közlemény a BudaWest Zrt. által kialakítandó repülőtér tárgyában
A betekintési lehetőséget ügyfélfogadási időben a Szentkirályszabadja-i Polgármesteri Hivatalban biztosítjuk.

16./2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16./2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete és pénzügyi kötelezettségei
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 50/A. § (4) bekezdés alapján az alábbi jelentést tesszük közé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

 

  Pályázati Híradó

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása

IKSZT

Rákóczi utca burkolat felújítása

Új Magyarország Fejlesztési Terv

A projekt az Európai Unó támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt neve:
Rákóczi utca burkolat felújítása, zöldfelület kialakítása

Kedvezményezett neve:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u. 12.

Közreműködô szervezet:
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Támogatás összege (projekt összköltsége):
85 549 856 Ft (124 381 878 Ft)
Kapcsolódó linkek:
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Bővebb információ: itt

Nem a szükséges Flash Player van a gépen. A legújabb verzió letölthető innen.
Nem a szükséges Flash Player van a gépen. A legújabb verzió letölthető innen.

eMagyarország

eMagyarország

 

  Lakossági hasznosságok

Energiatakarékossági pályázat
A vissza nem térítendő támogatásra hagyományos techológiával épült lakások tulajdonosai pályázhatnak. Két pályázatot hírdetett meg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: az egyik a lakossági energiamegtakarítás támogatását, a másik a megújuló energiaforrások bővítését szolgálja.

Közüzemi szolgáltató tájékoztatója
Társaságunk a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRT tájékoztatja Önöket, hogy a későbbiekben emblémával fogja ellátni a tárolóedényeket.

Kistérségi polgári védelem
Aktuális információk, hasznos linkek

 

  Letöltések

Bevallási, bejelentési nyomtatványok

Méltányossági (fizetési könnyítés...) kérelem

Kérelem adóigazolás kiadás tárgyában

Helyi Építési Szabályzat

További kérelem mintákat, nyomtatványokat, különösen az adó- és szociális igazgatás területére vonatkozóan a letöltések feliratra kattintva talál.