Nyitóoldalra

Nem a szükséges Flash Player van a gépen. A legújabb verzió letölthető innen.
Szentkirályszabadja múltjaSzentkirályszabadja jeleneSzentkirályszabadja jövője

16./2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
16./2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (1) bekezdésében és a 2.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, köz-igazgatási területén, határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:
a.) magánszemélyek kommunális adója
b.) helyi iparűzési adó

Magánszemélyek kommunális adója

2. § A kommunális adó kötelezettség terheli Szentkirályszabadja község közigazgatási területén a helyi adókról szóló törvényben meghatározott magánszemélyeket.

3.§ Az adó alanyai a helyi adókról szóló törvényben meghatározott magánszemélyek.

4.§ Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a helyi adókról szóló törvény szabályozása az irányadó.

5.§ Az adó mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként 7500,- Ft.

6.§ (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól az az egyedülálló magánszemély, aki 70. életévét betöltötte és az adott ingatlannak kizárólagos tulajdonosa.
(2) Mentes az adó alól az építési tilalom alatt álló ingatlan.
(3) Mentes az adó alól az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek.

Helyi iparűzési adó

7.§ Helyi iparűzési adó kötelezettség terheli Szentkirályszabadja község illetékességi terü-letén a helyi adókról szóló törvényben meghatározott állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet.

8.§ Az adó alanyai a helyi adókról szóló törvényben meghatározott vállalkozók.

9.§ Az adó alapjára a helyi adókról szóló törvény rendelkezései alkalmazandóak.

10.§ Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a helyi adókról szóló törvény szabályozása az irányadó.

11.§ Mentes az adó alól az a vállalkozó, akinek a helyi adókról szóló törvényben meghatározottak szerint számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000,-Ft-ot.

12.§ (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.

(3) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jelleggel iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a helyi adókról szóló törvényben foglaltak szerint szerint kell megosztani.

(4) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a helyi adókról szóló törvényben foglaltak szerint szerint kell meghatározni.

13.§ (1) A rendelet szerinti adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, annak beálltát követő 15 napon belül kell az adóalanynak adóbevallást tenni. Az adó megállapítása, kivetése az önbevallás alapján történik. Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig a helyi adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.
(2) A bejelentési kötelezettség mind az eladót, mind a vevőt, mind pedig a bérlőt terheli. Aki az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének nem tesz ele-get, és a késedelmét nem menti ki, a közigazgatási eljárásról szóló törvényben fog-laltak szerinti mulasztási bírsággal sújtható. (3) Az adó mértékének változásáról, az adókivetésről valamint az adótartozásról a helyi adóhatóság értesíti az adózót. (4) Az adóalany az adó kivetését követően részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelmet nyújthat be az adóhatósághoz. A kérelmet az adózónak írásban, indokolás-sal és a szükséges igazolásokkal együtt kell benyújtania az adóhatóság felé.

14.§ (1) Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
(3) A rendelet hatálybalépésével a helyi adókról szóló 4./1995.(II.22.) önkormány-zati rendelet és a módosításáról szóló 19./1995.(XII.13.), 15./1995.(X.17.), 17./1995.(XI.29.), 18./1996.(XII.18.), 17./1997.(XII.17.), 11./1998.(XII.17.), 11./1999.(XII.15.), 27./2000.(XII.13.), 19./2001.(XII.19.), 11./2002.(XII.18.), 12./2002.(XII.18.), 5./2003.(XII.10.), 6./2003.(XII.10.), 18./2006.(XII.20.), 19./2006.(XII.20.), 16./2007.(XII.20.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.
(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

Záradék:
E rendelet kihirdetésre került: 2012.november 30-án

Magyarázatokkal ellátott rendelet letöltése Pdf formátumban:

2012-12-01

vissza

HíreinkÖnkormányzatRendelettárGazdaságLátnivalók

  Kiemelt híreink

Bursa Hungarica - Pályázati felhívás
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2015. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.

Telepengedélyezési nyilvántartások
Üzletek, szálláshelyek, telepengedélyek nyilvántartása.

Földhasználati bejelentési adatlap
Letölthető nyomtatvány

Közlemény a BudaWest Zrt. által kialakítandó repülőtér tárgyában
A betekintési lehetőséget ügyfélfogadási időben a Szentkirályszabadja-i Polgármesteri Hivatalban biztosítjuk.

16./2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16./2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

 

  Pályázati Híradó

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása

IKSZT

Rákóczi utca burkolat felújítása

Új Magyarország Fejlesztési Terv

A projekt az Európai Unó támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt neve:
Rákóczi utca burkolat felújítása, zöldfelület kialakítása

Kedvezményezett neve:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
8225 Szentkirályszabadja, Petőfi u. 12.

Közreműködô szervezet:
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Támogatás összege (projekt összköltsége):
85 549 856 Ft (124 381 878 Ft)
Kapcsolódó linkek:
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Bővebb információ: itt

Nem a szükséges Flash Player van a gépen. A legújabb verzió letölthető innen.
Nem a szükséges Flash Player van a gépen. A legújabb verzió letölthető innen.

eMagyarország

eMagyarország

 

  Lakossági hasznosságok

Energiatakarékossági pályázat
A vissza nem térítendő támogatásra hagyományos techológiával épült lakások tulajdonosai pályázhatnak. Két pályázatot hírdetett meg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: az egyik a lakossági energiamegtakarítás támogatását, a másik a megújuló energiaforrások bővítését szolgálja.

Közüzemi szolgáltató tájékoztatója
Társaságunk a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRT tájékoztatja Önöket, hogy a későbbiekben emblémával fogja ellátni a tárolóedényeket.

Kistérségi polgári védelem
Aktuális információk, hasznos linkek

 

  Letöltések

Bevallási, bejelentési nyomtatványok

Méltányossági (fizetési könnyítés...) kérelem

Kérelem adóigazolás kiadás tárgyában

Telepengedélyezési nyilvántartás

Helyi Építési Szabályzat

További kérelem mintákat, nyomtatványokat, különösen az adó- és szociális igazgatás területére vonatkozóan a letöltések feliratra kattintva talál.